Hakem kursuna aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylar katılabilecektir.

Aday hakem kursuna katılacak olan adayların Yönetim Kurulunca belirlenen kurs katılım ücretinin (150.- Yüzelli TL.) Federasyonumuzun aşağıda belirtilen hesaplardan birine yatırılması ve banka dekontunun kurs öğretmenine teslim edilmesi gerekmektedir.

Kurs öğretmeni olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hüseyin ÖZTÜRK (İstanbul) görevlendirilmiş olup, adı geçenin ders ücreti Federasyon tarafından karşılanacaktır.

Hesap Bilgileri :

1-Ziraat Katılım Banka Ulus Şubesi,
TR 31 0020 9000 0017 7654 0000 01

2-Halkbank Yenişehir Ankara Şubesi,
TR 11 0001 2009 2120 0016 0001 63

Aday Hakem Kursuna Katılım Şartları :
1- T.C Vatandaşı olmak.
2- En az lise mezunu olmak. (Milli Sporcularda bu şart aranmaz)
3- Hakem Kurs başlangıç günü itibariyle 18 yaşım doldurmuş, 46 yaşından gün almamış olmak.
4- Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak.
5- Ceza kurulları tarafından 1 defada 6 ay veya daha fazla yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezası olmamış olmak.
6- Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yükümlü bulunmamak.

Not: Kurs İl Müdürlüğünüzce belirlenen yerde ve saatte 10 Nisan 2019 günü başlayacaktır.


İlgililere önemle duyurulur.


Federasyon iletişim:  0 312 311 18 42, 
email: masatenisifed@gmail.com