Gerekli Belgeler

                       İL DIŞI KAFİLE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 1- Kontenjan doğrultusunda ilimizi  temsilen il dışına gidecek olan kafilelerimiz 4 nüsha İl dışı onayını imzalattırdıktan sonra evraklara  sayı almak için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne gitmeleri gerekmektedir.(seyahat taahhüt belgeleri, 1 adet il dışı onayı, ulaşım aracı belgeleri bağlı bulunduğu Gençlik ve spor ilçe müdürlüğüne teslim edilecektir.).

2- İl Dışı Onayı(1 nüsha), avans talep dilekçesi ve esame listesi  Avans işlemlerinin yapılabilmesi için müsabaka tarihinden en az 5 iş günü önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimine teslim edilecektir.

 3- Müsabaka dönüşünde Toplu Seyahat Yolluk Bildirim Formu ve Müsabaka Faaliyet Raporu  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimine teslim edilecektir.


OKUL SPORLARI İL DIŞI ONAYI İÇİN GEREKLİ BELGELER
KENDİ İMKANLARIYLA SEYAHAT EDECEKLER

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN VELİ SEYAHAT İZİN BELGESİ.docx

 *2023-2024 İL DIŞI OLUR İLÇE DÜZEYİNDE.docx (4 adet)

KAFİLE İLE BERABER SEYAHAT EDECEKLER
  1.  
  2. AVANS DİLEKÇESİ.docx
  3. Müsabaka Dönüşünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimine Getirilecek Evraklar 
         


ULAŞIM ARACI BELGELERİ
KİRALAMA YOLU İLE  YAPILACAK SEYAHATLERDE İSTENİLEN BELGELER
  1. -  Araçlar en fazla 10 yaşında olacaktır.
  2. - Trafik Tescil Belgesi
  3. - Sürücülere Ait Sürücü Belgeleri
  4. - Mali Sorumluluk Sigortası
  5. - Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
  6. - Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ve diğer zorunlu sigortalar
OTOBÜS-UÇAK İLE GİDECEK KAFİLEDEN İSTENİLEN BELGELER
  1. Otobüs-Uçak ile gidecek kafilelerin isme düzenlenmiş biletlerin fotokopisini onaya gelirken getirmeleri ve kafile listesinde belirtmeleri gerekmektedir.

RESMİ ARAÇLAR İLE YAPILACAK SEYAHATLERDE İSTENİLEN BELGELER

 

- Sürücülere Ait Sürücü Belgeleri

- Mali Sorumluluk Sigortası

 İL İÇİ YOL GİDERİ ÖDEMELERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 - Mülki Amir Onayı 2023-2024 İL İÇİ RAYİÇ KAYMAKAMLIK OLURU.docx (3 nüsha)

- Mülki Amir Onayı 2023-2024 İL İÇİ RAYİÇ KAYMAKAMLIK OLURU (Örnek 2).docx

- Spor Bilgi Sistemi üzerinden alınan Okul Müdürü imzalı Esame Listesi (Her Müsabaka için ayrı ayrı alınacak)

İL İÇİ YOLLUK BİLDİRİM FORMU.xlsx

- Yolluk Talep Dilekçesi  YOLLUK GİDERİ TALEP DİLEKÇESİ.docx

 İL İÇİ YOL GİDERİ ÖDEMELERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 1- Mülki Amir Onayının Takım Branşlarında müsabaka bitiminde, ferdi branşlarda ise müsabaka öncesinde  hazırlanması gerekmektedir. ( Takım branşlarına 2 veya daha fazla müsabakaya katılan okulların Mülki Amir Onayı örnek 2 de belirtilen şekilde düzenlenecektir.)

 2- Ferdi Kafilelerin (Güreş, Judo, Taekwondo vb.)  aynı ilçeden farklı okullardan sporcuları olması durumunda tek bir mülki amir onayı hazırlaması, Farklı ilçelerden sporcuları olması durumunda her ilçe için ayrı mülki amir onayı hazırlaması gerekmektedir.

 3- Okulların her müsabaka için Spor Bilgi Sistemi üzerinden Okul Müdürlüğü imzalı esame listesi alarak, İlgili esame listelerini müsabaka yerinde tesis amiri yada tesis amirinin olmaması durumunda İlçe Tertip Komitesi üyesine imzalatması gerekmektedir.

 4 - Okul Spor Kafileleri ödemeye esas evraklarını müsabaka bitimini takip eden 3 iş günü içerisinde (Kaymakamlık Oluru, imzalı esame listeleri, Yolluk Bildirimi, Yolluk Talep Dilekçesi) Okul Sporları Birimine teslim etmesi gerekmektedir.  

 

 OKUL SPOR FAALİYETLERİ GENEL BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI VE GEREKLİ EVRAKLAR

OKUL SPORLARI MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU (ÖZET).pdf

SPOR BİLGİ SİSTEMİ OKUL SPORLARI MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU.pdf

OKUL SPOR FAALİYETLERİ LİSANS İŞLEMİNDE UYGULANACAK SAĞLIK İZİN BELGESİ BİLDİRİM TABLOSU.pdf

KARMA TAKIM BILGILENDIRME NOTU.pdf

OKUL KULLANICISI KARMA TAKIM KILAVUZU.pdf

İL MÜDÜRLÜĞÜ KARMA TAKIM KILAVUZU.pdf

SAĞLIK RAPORU HAKKINDA.pdf

SAGLIK BEYANI HAKKINDA.pdf

SAĞLIK BEYAN FORMU(ELDEN TESLİM).pdf

E DEVLET ÜZERİNDEN VELİ İZİN BELGESİ.pdf

VELİ TERFİ-İZİN BELGESİ.pdf

2.KÜME YARIŞMALARINA DAİR KILAVUZ.pdf

NAKİL İŞLEMLERİNE DAİR BİLGİLENDİRME.pdf

 

 

 

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı OKUL SPORLARI BİRİMİ BRANŞ DAĞILIM ÇİZELGESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ.xlsx