Gerekli Belgeler


                               İL DIŞI KAFİLE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 1- Kontenjan doğrultusunda ilimizi  temsilen il dışına gidecek olan kafilelerimiz 4 nüsha İl dışı onayını imzalattırdıktan sonra evraklara  sayı almak için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne gitmeleri gerekmektedir.( seyahat taahhüt belgeleri, 1 adet il dışı onayı, ulaşım aracı belgeleri bağlı bulunduğu Gençlik ve spor ilçe müdürlüğüne teslim edilecektir.).

2- İl Dışı Onayı(1 nüsha), avans talep dilekçesi ve esame listesi  Avans işlemlerinin yapılabilmesi için müsabaka tarihinden en az 5 iş günü önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimine teslim edilecektir.

 3- Müsabaka dönüşünde Toplu Seyahat Yolluk Bildirim Formu ve Müsabaka Faaliyet Raporu  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimine teslim edilecektir.


OKUL SPORLARI İL DIŞI ONAYI İÇİN GEREKLİ BELGELER
KENDİ İMKANLARIYLA SEYAHAT EDECEKLER

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN VELİ SEYAHAT İZİN BELGESİ.docx

 *2022-2023 İL DIŞI OLUR İLÇE DÜZEYİNDE - KENDİ İMK_ (5).docx(4 adet)


KAFİLE İLE BERABER SEYAHAT EDECEKLER
  1.  
  2. AVANS DİLEKÇESİ.docx
  3. * Müsabaka dönüşünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimine Getirilecek Evraklar 
         


ULAŞIM ARACI BELGELERİ
KİRALAMA YOLU İLE  YAPILACAK SEYAHATLERDE İSTENİLEN BELGELER
  1. -  Araçlar en fazla 10 yaşında olacaktır.
  2. - Trafik Tescil Belgesi
  3. - Sürücülere Ait Sürücü Belgeleri
  4. - Mali Sorumluluk Sigortası
  5. - Karayolu Taşımacalık Mali Sorumluluk Sigortası
  6. - Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ve diğer zorunlu sigortalar
OTOBÜS-UÇAK İLE GİDECEK KAFİLEDEN İSTENİLEN BELGELER
  1. Otobüs-Uçak ile gidecek kafilelerin isme düzenlenmiş biletlerin fotokopisini onaya gelirken getirmeleri ve kafile listesinde belirtmeleri gerekmektedir.

RESMİ ARAÇLAR İLE YAPILACAK SEYAHATLERDE İSTENİLEN BELGELER

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sürücülere Ait Sürücü Belgeleri

- Mali Sorumluluk Sigortası

 

 

 

 

 

 

 

 * OKUL SPOR FAALİYETLERİNE KATILIM İÇİN VELİ-TERFİ İZİN BELGESİ.docx

SBS OKUL SPORLARI MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU (ÖZET)_637124536043350762.pdf

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı OKUL SPORLARI BİRİMİ BRANŞ DAĞILIM ÇİZELGESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ.xlsx