Kulüp İşlemleri

SPOR KULÜBÜ İŞLEMLERİ
1 7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
2 Spor Kulübü Kuruluş (Tescil) İşlemleri
2.1       Başvuru Dilekçesi
2.2       Spor Kulübü Tüzüğü
2.3       Kuruluş Bildirimi
2.4
      Kurucu Üyelere Ait Adli Sicil Belgeleri
2.5       Kurucu Üyelere Ait Sporda Cezası Yoktur Belgesi ve ASKF'den alınacak Cezası Yoktur Belgesi
2.6       Kulübün Adresi Olarak Gösterilen Yere Ait Belge (Tapu-Kira Sözleşmesi-Tahsis Yazısı vb.)
2.7       Spor Kulübünün Amblemi
2.8       Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname (Sadece geçici yönetim kurulu başkanı imzalayacaktır.)
2.9       Kulüp Kurucu Üye Bilgileri
3 Dernek Statüsünden Spor Kulübü Statüsüne Geçenler
3.1         Başvuru Dilekçesi
 3.2        Spor Kulübü Tüzüğü
 3.3        Genel Kurul Sonuç Bildirimi
 3.4        Genel Kurul Divan Tutanağı
 3.5        Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine Ait Adli Sicil Belgeleri
 3.6        Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine Ait  Sporda Cezası Yoktur Belgesi ve ASKF'den alınacak Cezası Yoktur Belgesi
 3.7        Kulübün Adresi Olarak Gösterilen Yere Ait Belge
 3.8        Spor Kulübünün Amlemi
 3.9        Spor Kulübünün Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname (Sadece Yönetim Kurulu Başkanı İmzalayacaktır)
 3.10        Yönetim ve Denetim Kurulu Üye Bilgileri
4 Spor Dalı Tescili ve Branş İlavesi
 4.1        Başvuru Dilekçesi
 4.2        Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi
 4.3          En Az İkinci Kademe Antrenörlük Belgesi
 4.4        Antrenörlük Hizmet Sözleşmesi
 4.5         Spor Faaliyetinin Yapılacağı Tesise Ait Bilgi (Tapu-Kira Sözleşmesi-Tahsis vb.)
5 Spor Kulüpleri Nakdi Yardım İşlemleri
 5.1  Nakdi Yardım Talep Dilekçesi
 5.2  Nakdi Yardım Değerlendirme Formu
 5.3  Nakdi Yardım Kulüp Taahhütnamesi
 5.4  Yetki Belgesi (Yönetim Kurulu Asil Üyesi olan Başvuran Kişinin Kulüp Karar Defterinde kulüp adına yetkili olduğunu belirten kararın fotokopisi)
 5.5  Vergi Borcu Yoktur Yazısı (Son 15 gün içerisinde alınmış)
 5.6  Nakdi Yardım Alındı Defteri
6 Spor Kulüpleri Mevzuatı
7 İletişim