Yüzme Aday Hakem Kursuna Katılacaklarda Aranan Şartlar ve Belgeler:

1.T.C. vatandaşı olmak,

2.Fotoğraf (2 adet 4,5 x 6 cm vesikalık son 6 ay içinde çekilmiş)

3.En az lise mezunu olmak, (Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi / e-devlet kaydı lise ve dengi okul olabilir) NOT DÖKÜM BELGESİ (TRANSKRİPT) geçerli değildir.

4.18 yaşından küçük 50 yaşından büyük olmamak.(2024 yılı için 1974 yılı dikkate alınacaktır (Nüfus cüzdanı fotokopisi)

5.Sağlık durumu hakemlik yapmaya uygun olmak, Sağlık Raporu (Aslı) Aile Hekimi, Özel ya da Devlet hastanesinden

6.Federasyonların Ceza Kurullarından 6 ay veya daha fazla ceza olmak, (GSİM den ceza yazısı almamış / e-devlet kaydı olabilir)

7.Ağır hapis veya bir yıldan fazla yahut yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulunmamak. (Sicil kaydı / e-devlet kaydı olabilir)

8.Kurs Katılım Taahhütname Formu imzalı (2 adet)

9.Kişisel ve posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecek ve ücret alınmayacaktır. Başvurular Türkiye  Yüzme  Federasyonu  portalı  üzerinden  yapılacaktır.  İstenen  belgeler  de  portal  üzerinden

eklenecektir.

10.Kurs  katılım  ücreti  1500  TL  olup,  Türkiye  Yüzme  Federasyonu  portalı  üzerinden yatırılacaktır .Olağanüstü haller dışında, kursa başvuru yapanlara ücret iadesi olmayacaktır.

11.Kursa toplam 4 saatten fazla katılmayanlar devamsız kabul edilecek ve sınava alınmayacaktır.

12.Kurs kontenjanı 100 kişi ile sınırlıdır, sistem üzerinden 100 başvuru takdirde sistem otomatik

 

 

İletişim 

Yüzme İl Temsilcisi

Şehmus Özmen -> 0541 565 58 30

 

 

 

 

 

 

 

olarak kapanacaktır