SPORCU LİSANS,VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ'NDE SPORCUYA RAPOR KOLAYLIĞI
Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu kapsamında kurulan spor federasyonlarını kapsayan "Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliğimi’ 14 Aralık 2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak önemli bir adım atılmıştır. Bu yönetmelik kapsamında sağlık raporları sadece ilk defa alınacak filiz lisans işlemlerinde istenecek olup, vize ve transfer lisans işlemlerinde kişi veya 18 yaşından küçükler için de velisinden spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğine dair yazılı beyan istenmesi kararlaştırılmıştır.

-SAĞLIK BEYAN FORMU-.docx

RESMİ GAZATE; SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191214-3.htm