İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TESCİL İŞLEMİ YAPTIRACAK FUTBOL KULÜPLERİNİN DİKKATİNE

İl Müdürlüğümüze tescil işlemi yaptıracak olan futbol kulüplerinin, aşağıda/ekte belirtilen tüm evraklardan 2'şer nüsha hazırlanıp iki dosya halinde Sicil Lisans Servisine bırakmaları gerekmektedir.

31 MAYIS 2018
İl Müdürlüğümüze tescil işlemi yaptıracak olan futbol kulüplerinin, aşağıda/ekte belirtilen tüm evraklardan 2'şer nüsha hazırlanıp iki dosya halinde Sicil Lisans Servisine bırakmaları gerekmektedir.

SPOR KULÜBÜ TESCİL İŞLEMLERİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi Örneği için tıklayız.
2. Tüzük tamamı ( İçerikte renk belirtilecek, sportif faaliyetlere katılma amaçlar arasında yer alacak; dernekler il müdürlüğünden Kulüp başkanlığı adına verdiği ilk sayfa ve mühürlü son sayfa yer alacak, eğer tüzük onay tarihinden itibaren 6 ay geçmişse genel kurul sonuç bildirgesi evraklara eklenecek.
3. Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı olmalı) için tıklayınız.
4. Spor Kulübü Bilgi Formu için tıklayınız.
5. Yönetim kurulu karar fotokopisi(Spor Kulübü tescili için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne başvuru ibaresi içeriğinde yer almalı)
6. Kulüp Kurucu Üye listesi (mühürlü ve imzalı)
7. Eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları adına kurulacak kulüpler için kurumlarından alınan resmi izin yazısı
8. Tesis bilgisi (okul kulübüyse okuldan izin yazısı, kulübe aitse varsa tapu fotokopisi / kira kontratı/ tesis protokolu ) NOT: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünden onaylı ruhsat fotokopisi de ekte olmalı.
9. Taahhütnamede belirtilen branşlarda antrenör belgesi (en az 2. kademe olmalı, İhtisas kulüpleri için yönetmelik gereği 3. Kademe antrenör belgesi ve sözleşmesi olmak zorundadır.)
10. Amblem (mühürlü ve imzalı)
11. Vergi numarası ve bağlı bulunduğu vergi dairesi adı
12. Varsa kulübe ait e-mail adresi
13. Kulüp adına alınmış banka hesap numarası (IBAN NO)
14. Kulüp Antrenör Sözleşmesi
15. İmza Sirküleri

NAKDİ YARDIM FORMLARI

İlgililere önemle duyurulur.