Gönüllülük yerel, bölgesel ve ulusal sınırların ötesine geçen küresel ortak bir değer olarak toplumsal, ekonomik ve politik kabul edilebilirliği en yüksek olgulardan birisidir. Tarih boyunca farklı coğrafyalarda farklı biçimlerde ortaya çıkan ve güçlü bir geleneğe sahip olan gönüllülük, hem refah hem de kriz zamanlarında başvurulan bir kamu politikasıdır.

Kentleşme ve küreselleşme sürecinde artan yalnızlaşma, yabancılaşma ve ferdileşmenin asılabilmesi için yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar gönüllülüğe özel bir önem vermektedir. Gönüllülük özellikle gelişmiş ülkelerdeki akademilerde artık tek basına bir disiplin olarak kabul edilmektedir. 21’inci yüzyılda gönüllülük, hakkında binlerce makale ve kitap yayımlanan bir çalışma alanı hâline gelmiştir.

Gönüllülüğün önemi kabul edilmekle birlikte üzerinde uzlaşılmış ortak bir tanım bulunmamaktadır. Bu durum gönüllülüğün kavramsallaştırılmasını zorlaştırmakla birlikte tanımlanmasında esnekliğe imkân vermektedir. Gönüllülük insanların düşünce dünyasında pozitif bir anlam taşıyan, insanları ve toplumları yakınlaştıran bir değer olarak kabul edilmektedir.

Genc Gonulluler Gonullu Kılavuzu.docx

GencGonulluler2019Kitap.pdf

https://www.gencgonulluler.gov.tr