Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik kamplarında görev alacak gönüllü kamp liderlerine yönelik eğitim başvuruları başladı. Gençlik kamplarında gönüllü olarak görevlendirilmek üzere 400’ü erkek, 400’ü kız olmak üzere 800 gence Antalya’da ‘Kamp Liderliği Eğitimi verilecek. 

Eğitim, 12 Ocak – 04 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampında gerçekleştirilecek. “Kamp Liderliği Eğitimi” alan adaylar, gençlik kamplarında gençlere rol model olacak, aktiviteler yaptırıp bilgi ve becerilerini paylaşacaklar. 

Grup lideri ya da aktivite lideri olarak yapılabilecek olan Kamp Liderliği Eğitimi başvuruları, 31.12.2018 tarihinde saat 18:00’da sona erecek.

Kamp liderliği eğitimi almak isteyen adaylar, http://formlar.gsb.gov.tr/KampLiderligiEgitimi/Site/Basvuru.aspx internet adresindeki formu doldurarak başvuru yapabilecek.

Başvurular neticesinde yapılacak olan değerlendirmede; spor, müzik, el sanatları, tiyatro, drama, halkoyunları, cankurtaranlık, rehberlik ve rekreasyon gibi alanlarda belgesi olanlara, gençlik merkezi üyesi olanlara, gönüllülük kapsamında düzenlenen faaliyetlere katılanlara ve daha önce gençlik kamplarında bulunanlara öncelik tanınacak.

Eğitime hak kazananlar ve eğitim dönemleri www.genclikkamplari.gov.tr adresinden 08/01/2019 tarihinde duyurulacak. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Başvuru Şartları 

a) Eğitimin başlayacağı 12 Ocak 2019 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını tamamlamamış olmak,

b) Üniversitelerin ön lisans veya lisans bölümlerinde okuyor veya bu bölümlerden mezun olmak, (Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesi taranıp başvuru formuna eklenecektir) 

c) Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişkisi bulunmamak, 

d) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından cezaları bulunmamak.

Eğitimin Yeri ve Tarihi

Eğitim, 12 Ocak – 04 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampında gerçekleştirilecek.

1. Dönem (Erkek): 12-17 Ocak 2019 (Grup Liderliği-200 Kişi)

2. Dönem (Erkek): 18-23 Ocak 2019 (Aktivite Liderliği-200 Kişi)

3. Dönem (Kız): 24-29 Ocak 2019 (Grup Liderliği -200 Kişi)

4. Dönem (Kız): 30 Ocak - 4 Şubat 2019 (Aktivite Liderliği-200 Kişi)