COVID-19 HASTALIĞI İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN KRONİK HASTALIKLAR HAKKINDA

08.06.2020
Kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere COVİD-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar, E-Nabız sistemi üzerinden gerekli çalışmalar tamamlanmış olduğundan idari izinli sayılacak kamu çalışanları söz konusu belgeyi 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sadece e-nabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir. Daha önceki Sağlık Bakanlığının yazısı yürürlükten kaldırılmış olup, Konuya ilişkin işlemler iş bu yazı kapsamında gerçekleştirilecektir.

Covid-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar.pdf